1) Který český král získal dědičně královskou korunu? a) Břetislav b) Přemysl Otakar I c) Václav I d) Přemysl Otakar II 2) Který král byl nazýván král železný a zlatý? a) Přemysl Otakar I b) Václav I c) Přemysl Otakar II d) Václav II 3) Listina, která potvrzovala dědičný královský titul se jmenuje a) Zlatá bula sicilská b) Zlatá bula česká c) Stříbrná bula česká d) Zlatá dula sicilská 4) Kdo nechal razit pražské groše? a) Přemysl Otakar II b) Václav I c) Václav III d) Václav II 5) Co znamená, že Přemyslovci vymřeli po meči? a) rod už neměl žádného syna b) rod neměl žádnou dceru c) rod neměl už žádného potomka d) nejstarší syn padl v bitvě bodnut mečem 6) Který král byl poslední přemyslovský panovník? a) Václav I b) Václav II c) Václav III d) Přemysl Otakar II 7) V které bitvě padl Přemysl Otakar II.? a) bitva na Moravském poli b) bitva na Českém poli c) bitva u Prahy d) bitva u Moravské řeky

Poslední přemyslovci

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?