Σωστό: Στα ξύλα είναι αποθηκευμένη χημική ενέργεια, Στο λυγισμένο κοντάρι του αθλητή είναι αποθηκευμένη δυναμική ενέργεια, Σε κάθε μετατροπή ενέργειας απελευθερώνεται θερμότητα, Ο ηλιακός θερμοσίφωνας μετατρέπει την φωτεινή ενέργεια σε θερμότητα., Όταν καταναλώνω τροφές με πολλή ενέργεια , τότε θα αυξηθεί το βάρος μου, Σε ένα ξυπνητήρι η δυναμική ενέργεια μετατρέπεται σε κινητική., Στις μπαταρίες αποθηκεύεται χημική ενέργεια., Σε μια πέτρα σε ένα ψηλό σημείο αποθηκεύεται δυναμική ενέργεια., Όταν ανάβω το φως στο σπίτι μου, μετατρέπεται η ηλεκτρική ενέργεια σε φωτεινή., Στο τεντωμένο τόξο είναι αποθηκευμένη δυναμική ενέργεια., Σε ένα αμάξι κινούμενο η χημική ενέργεια μετατρέπεται σε κινητική., Στο νερό του φράγματος είναι αποθηκευμένη δυναμική ενέργεια., Περισσότερη ενέργεια χρειάζεται ένας αθλητής από έναν υπάλληλο γραφείου., Λάθος: Στα ξύλα είναι αποθηκευμένη πυρηνική ενέργεια, Στο καμινέτο είναι αποθηκευμένη δυναμική ενέργεια, Σε κάθε μετατροπή ενέργειας απελευθερώνεται φως., Ο ηλιακός θερμοσίφωνας μετατρέπει την φωτεινή ενέργεια σε χημική., Όταν καταναλώνω τροφές με πολλή ενέργεια , τοτε θα μειωθεί το βάρος μου., Σε ένα ξυπνητήρι η κινητική ενέργεια μετατρέπεται σε χημική., Σε ένα ελατήριο αποθηκεύεται χημική ενέργεια, Σε μια πέτρα σε ένα ψηλό σημείο αποθηκεύεται κινητική ενέργεια., Όταν κλείνω τον διακόπτη, μετατρέπεται η ηλεκτρική ενέργεια σε φωτεινή, Στο πετρέλαιο είναι αποθηκευμένη δυναμική ενέργεια., Σε ένα κινούμενο αυτοκίνητο η δυναμική ενέργεια μετατρέπεται σε κινητική., Στο νερό του φράγματος είναι αποθηκευμένη πυρηνική ενέργεια., Περισσότερη ενέργεια χρειάζεται ένας οδηγός λεωφορείου από έναν κολυμβητή.,

Φυσική - Ενέργεια

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?