simia - majmun, gallina - kokoš, rattus - štakor, anas - patka, sphinge cattus - sfinks mačka,

Slikoviti riječnik-životinje

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?