1) Ποια ήταν μια απο τις μεγαλύτερες γιορτές στην Αθήνα; a) Παναθήναια b) Ελευσίνια Μυστήρια c) Διονύσια 2) Το πρώτο πολίτευμα στην Αθήνα ήταν η a) Τυραννία b) Αριστοκρατία c) Βασιλεία  3) Ο τελευταίος βασιλιάς της Αθήνας ήταν ο a) Κόρδος b) Κόδρος c) Κόδρας 4) Μέλα ζωμό έτρωγαν οι... a) Αιγύπτιοι b) Σπαρτιάτες c) Μακεδόνες 5) Οι Σπαρτιάτες ήταν στην καταγωγή a) Δωριείς b) Ίωνες c) Αιολείς 6) Οι Αθηναίοι ήταν στην καταγωγή a) Δωριείς b) Ίωνες c) Αιολείς 7) Το πολίτευμα της Σπάρτης είχε a) δυο βασιλείς b) τρεις βασιλείς c) έναν βασιλιά 8) Οι δούλοι της αρχαίας Σπάρτης ονομάζονταν a) δούλοι b) είλωτες c) περίοικοι 9) Η συνεύλεση του λαού στην αρχαία Αθήνα γινόταν  a) στην Εκκλησία του Δήμου. b) στην Απέλλα. c) στον Άρειο Πάγο. 10) Η λαϊκή συνέλευση στην αρχαία Σπάρτη γινόταν a) στον Άρειο Πάγο. b) στην Απέλλα. c) στην Εκκλησία του Δήμου.

Ιστορία Α'ΓΥΜΝ- Δ.3-Δ.4 Σπάρτη- Αθήνα

Theme

Fonts

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?