1) l_ko a) i b) í c) ý d) y 2) l_sý a) i b) í c) y d) ý 3) l_tko a) i b) í c) y d) ý 4) l_žica a) i b) í c) y d) ý 5) ml_n a) i b) í c) y d) ý 6) pl_n a) i b) í c) y d) ý 7) pl_tký a) i b) í c) y d) ý 8) sl_chať a) i b) í c) y d) ý 9) l_že a) i b) í c) y d) ý 10) (hýbe sa) pomal_ a) i b) í c) y d) ý 11) pl_š a) i b) í c) y d) ý 12) bl_skať sa a) i b) í c) y d) ý 13) bl_šťať sa a) i b) í c) y d) ý 14) vzl_kať a) i b) í c) y d) ý 15) l_ra a) i b) í c) y d) ý 16) l_rika a) i b) í c) y d) ý 17) zl_hať a) i b) í c) y d) ý 18) kl_nec a) i b) í c) y d) ý 19) žehl_čka a) i b) í c) y d) ý 20) kol_ska a) i b) í c) y d) ý 21) l_zatko a) i b) í c) y d) ý 22) l_pa a) i b) í c) y d) ý 23) mal_na a) i b) í c) y d) ý 24) pol_cajt a) i b) í c) y d) ý 25) l_stok a) i b) í c) y d) ý 26) sl_mák a) i b) í c) y d) ý 27) pol_ca a) i b) í c) y d) ý 28) sl_vky a) i b) í c) y d) ý 29) pal_ca a) i b) í c) y d) ý 30) hl_na a) i b) í c) y d) ý

Slová si, í / y, ý po spoluhláske l

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?