1) he breaks a) Brisim b) Bhris sí c) Briseann sé d) Bhriseann sí 2) she puts a) Chuir sí b) Cuireann sí c) Cuiraim d) Cuirim 3) I listen a) Eisteann mé b) Eistann mé c) Eistim d) D'éist mé 4) You throw a) Caithinn tú b) Caitheaim c) Chaith tú d) Caitheann tú 5) I hit a) Caithim b) Caithinn mé c) Caitheann mé d) Caithim mé

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?