Πρωτόνια - Θετικό ηλεκτρικό φορτίο, Νετρόνια - Ουδέτερο ηλεκτρικό φορτίο, Διαφορετικά φορτισμένα σώματα - Τα σώματα έλκονται, Ηλεκτρόνια - Αρνητικό ηλεκτρικό φορτίο, Όμοια ηλεκτρικά φορτία - Τα σώματα απωθούνται, Ανοιχτός διακόπτης - Το λαμπάκι δεν ανάβει, Κλειστός διακόπτης  - Το λαμπάκι ανάβει, Σύνδεση σε σειρά - Όταν αποσυνδέω ένα λαμπάκι , η ροή του ρεύματος διακόπτεται., Παράλληλη σύνδεση - Όταν αποσυνδέω το λαμπάκι , το άλλο παραμένει αναμμένο., Πλαστικά καλύμματα στις πρίζες - Αποφυγή ηλεκτροπληξίας, Ηλεκτρικό ρεύμα - Ροή ελεύθερων ηλεκτρονίων, Ξύλο, πλαστικό,ύφασμα - Μονωτές,

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?