1) Πώς διαδίδεται το φως; a) Ευθύγραμμα b) Σε κύματα c) Σε ρεύματα 2) Η άχρωμη ζελατίνα είναι .... a) Αδιαφανές σώμα b) Ημιδιαφανές σώμα c) Διαφανές σώμα 3) Όταν η φωτεινή ακτίνα συναντήσει μια λεία και γυαλιστερή επιφάνεια ... a) διαχέεται b) ανακλάται c) απορροφάται 4) Το σκούρο χαρτόνι είναι... a) Αδιαφανές σώμα b) Διαφανές σώμα c) Ημιδιαφανές σώμα 5) Το ρυζόχαρτο είναι ... a) διαφανές σώμα b) αδιαφανές σώμα c) ημιδιαφανές σώμα 6) Αν φέρω ένα αντικείμενο κοντά στην φωτεινή πηγή θα δημιουργήσει.... a) μεγαλύτερη σκιά b) μικρότερη σκιά c) καθόλου σκιά 7) Αν η φωτεινή ακτίνα συναντήσει μια τραχιά επιφάνεια , τότε το φαινόμενο που θα δημιουργηθεί λέγεται... a) ανάκλαση b) διάχυση c) απορρόφηση 8) Στις σκουρόχρωμες επιφάνειες το φως... a) ανακλάται b) απορροφάται c) διαχέεται 9) Τι ρούχα θα προτείνατε να φοράει κάποιος την νύχτα; a) Σκουρόχρωμα b) Ανοιχτόχρωμα c) Ό,τι θέλει. 10) Από τι υλικό είναι φτιαγμένα τα τζάμια των ασθενοφόρων για να μη βλέπουμε εσωτερικά; a) Από αδιαφανές τζάμι. b) Από διαφανές τζάμι. c) Από ημιδιαφανές τζάμι.

Theme

Fonts

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?