čast - honor, -oris,m.., najmanja čast (cijena) - honor minimus, najgora čast (cijena) - honor pessimus, kuhar - coquus, -i,m., umijeće - ars, artis, f., najviše umijeća - plurimae artes, bolje umijeće,vještina - ars melior, korist - utilitas, -atis, f., veća korist - utilitas maior, obrazovanje - doctrina rerum humanarum, najbolja poljoprivreda - agricultura optima, gradnja - constructio, -ionis, f., za gradnju - ad constructionem, radnik - operarius, -ii, m., djelo - opus, -eris, n., veće djelo - opus maius, kanalizacija - Cloaca maxima, nakon mnogo godina - post multos annos, težak - gravis, -e, rad - labor, -oris, m., teškim radom - gravi labore, grad - urbs, urbis, f., u gradu - in urbe, kraj - finis, -is, m., do kraja - ad finem, brijač - tonsor, -oris, m., lik - effigies, -ei, f., najugledniji muškarac - summus vir, kip - statua, -ae, f., na najstarijim kipovima - in antiquissimis statuis,

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?