1) Urodził się 30 kwietnia 1310r. a) Władysław Łokietek b) Bolesław Chrobry c) Kazimierz Wielki 2) Pierwszy król Polski a) Bolesław Chrobry b) Stanisław August Poniatowski c) Władysław Jagiełło 3) Święta Jadwiga była z dynastii a) Piastów b) Andegawenów c) Burbonów 4) Pierwszy historyczny władca Polski a) Bolesław Chrobry b) Mieszko I c) Władysław Warneńczyk 5) Jako król panował niecały rok a) Bolesław Chrobry b) Władysław Jagiełło c) Kazimierz Wielki 6) Pierwszy elekcyjny król Polski a) Stanisław August Poniatowski b) Henryk Walezy c) Władysław Łokietek 7) Zwyciężył z Krzyżakami w bitwie pod Płowcami a) Władysław Łokietek b) Kazimierz Wielki c) Bolesław Krzywousty 8) Pokonał Krzyżaków w bitwie pod Grunwaldem a) Kazimierz Jagiellończyk b) Władysław Jagiełło c) Henryk Walezy 9) Podzielił Polskę na dzielnice a) Bolesław Śmiały b) Bolesław Rogatka c) Bolesław Krzywousty 10) Ostatni król Polski a) Stanisław August Poniatowski b) Bolesław Chrobry c) Kazimierz Wielki

Królowie i Książęta Polski

Theme

Fonts

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?