1) אות פותחת פ  a) b) c) 2) אות פותחת ת a) b) c) 3) אות פותחת ב a) b) c) 4) אות פותחת כ a) b) c) 5) אות פותחת נ a) b) c) 6) אות פותחת ע a) b) c) 7) אות פותחת ג a) b) c) 8) אות פותחת ח a) b) c) 9) אות פותחת פ a) b) c) 10) אות פותחת ל a) b) c)

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?