1) Kiedy wybuchło Powstanie Styczniowe  ? a) 16.01.1859.r. b) 21.01.1865.r c) 22.01.1863.r d) 01.01.1863.r 2) kogo przedstawia fotografia ? a) Aleksander Małopolski b) Aleksander Wielopolski c) Aleksander Wielkopolski d) Aleksander Mierosławski 3) Kiedy utworzono Polską Partię Socjalistyczną ? a) 1882.r. b) 1899.r. c) 1982.r. d) 1892.r. e) 1875.r. f) 1792.r. 4) Antysemityzm to : a) nielegalne, siłowe przejęcie władzy w państwie b) niemiecki okręt podwodny c) akt prawny wydany przez cara d) nienawiść wobec przedstawicieli narodu żydowskiego 5) Kogo ukazuje ilustracja, kim był ? a) Roman Dmowski  b) Romuald Dmowski c) Roman Dmuchowski d) założycielem legionów Polski  e) współzałożycielem Narodowej Demokracji f) założycielem Narodowej Demokracji 6) Jak potocznie nazywano Polski ruch narodowy  ? a) strajk powszechny b) endecja 7) Autor " Bitwy pod Grunwaldem " i " Hołdu pruskiego " a) Stanisław Wyspiański b) Bolesław Prus c) Jan Matejko 8) Co to katorga ? a) siedzenie przed komputerem na lekcjach b) rodzaj kary, bardzo ciężka praca c) dawniej rodzaj pieczywa  d) wóz konny 9) Czym jest okólnik ? a) darowanie lub złagodzenie wyroku  b) myszką miki  c) szkołą  d) pismem z urzędowymi z zaleceniami wysyłanymi przez  zwierzchnika do podwładnych  e) dadaizmem  f) marynarką wojenną 10) Obraz " Macierzyństwo " został namalowany przez a) Helenę Modrzejewską b) Jana Matejkę c) Marię Konopnicką d) Stanisława Wyspiańskiego e) Bolesława Prusa f) Henryka Sienkiewicza

sprawdzian historia kl.7 dział 4

Theme

Fonts

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?