Create better lessons quicker
Testun - Darparu gwybodaeth i eraill drwy ddefnyddio amlgyfryngau, Sain - Gall yr elfen yma o amlgyfrwng seinio'r anthem genedlaethol yn eich pwer bwynt er mwyn gael naws o Gymru, Animeiddiad - Dangos sgiliau technolegol wrth ddefnyddio Adobe Flash neu Serif Drawplus, Delwedd - Dangos fod y pwer bwynt yn ddilys (valid) wrth ddangos wahanol elfennau o Gymru yn weledol. , Hypergyswllt - Sicrhau fod y pwer bwynt yn hawdd i fynd o un sleid i'r nesaf, Fideo - Gall yr elfen yma dangos nifer o elfennau o Gymru heb symud i'r sleid nesaf. Gall rhain cael ei weld ar YouTube,

Elfennau o amlgyfryngau

Created bychristinad93

Similar activities from Community

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch Template

Interactives