1) Η πορτοκαλάδα είναι πολύ παγωμένη. a) Υποκείμενο- αμετάβατο ρήμα b) Υποκείμενο- μονόπτωτο ρήμα- αντικείμενο c) Υποκείμενο- δίπτωτο ρήμα- έμμεσο αντικείμενο- άμεσο αντικείμενο d) Υποκείμενο- συνδετικό ρήμα- κατηγορούμενο 2) Θέλω μια παγωμένη πορτοκαλάδα. a) Υποκείμενο- αμετάβατο ρήμα b) Υποκείμενο- μονόπτωτο ρήμα- αντικείμενο c) Υποκείμενο- δίπτωτο ρήμα- έμμεσο αντικείμενο- άμεσο αντικείμενο d) Υποκείμενο- συνδετικό ρήμα- κατηγορούμενο 3) Του έδωσα να καταλάβει με απλό τρόπο τις απαιτήσεις του μαθήματος. a) Υποκείμενο- αμετάβατο ρήμα b) Υποκείμενο- μονόπτωτο ρήμα- αντικείμενο c) Υποκείμενο- δίπτωτο ρήμα- έμμεσο αντικείμενο- άμεσο αντικείμενο d) Υποκείμενο- συνδετικό ρήμα- κατηγορούμενο 4) Ο καβγάς άναψε για τα καλά. a) Υποκείμενο- αμετάβατο ρήμα b) Υποκείμενο- μονόπτωτο ρήμα- αντικείμενο c) Υποκείμενο- δίπτωτο ρήμα- έμμεσο αντικείμενο- άμεσο αντικείμενο d) Υποκείμενο- συνδετικό ρήμα- κατηγορούμενο 5) Συγγνώμη, δεν ήθελα να σε πονέσω. a) Υποκείμενο- αμετάβατο ρήμα b) Υποκείμενο- μονόπτωτο ρήμα- αντικείμενο c) Υποκείμενο- δίπτωτο ρήμα- έμμεσο αντικείμενο- άμεσο αντικείμενο d) Υποκείμενο- συνδετικό ρήμα- κατηγορούμενο 6) Θα μου διαβάσεις ένα παραμύθι; a) Υποκείμενο- αμετάβατο ρήμα b) Υποκείμενο- μονόπτωτο ρήμα- αντικείμενο c) Υποκείμενο- δίπτωτο ρήμα- έμμεσο αντικείμενο- άμεσο αντικείμενο d) Υποκείμενο- συνδετικό ρήμα- κατηγορούμενο 7) Η Ελένη θύμωσε και έφυγε. a) Υποκείμενο- αμετάβατο ρήμα b) Υποκείμενο- μονόπτωτο ρήμα- αντικείμενο c) Υποκείμενο- δίπτωτο ρήμα- έμμεσο αντικείμενο- άμεσο αντικείμενο d) Υποκείμενο- συνδετικό ρήμα- κατηγορούμενο 8) Η ερώτησή του άναψε φωτιές στην τάξη. a) Υποκείμενο- αμετάβατο ρήμα b) Υποκείμενο- μονόπτωτο ρήμα- αντικείμενο c) Υποκείμενο- δίπτωτο ρήμα- έμμεσο αντικείμενο- άμεσο αντικείμενο d) Υποκείμενο- συνδετικό ρήμα- κατηγορούμενο 9) Η κυρία μάς ανέθεσε μια παρουσίαση. a) Υποκείμενο- αμετάβατο ρήμα b) Υποκείμενο- μονόπτωτο ρήμα- αντικείμενο c) Υποκείμενο- δίπτωτο ρήμα- έμμεσο αντικείμενο- άμεσο αντικείμενο d) Υποκείμενο- συνδετικό ρήμα- κατηγορούμενο 10) Η κυρία εξήγησε στα παιδιά το πρόβλημα. a) Υποκείμενο- αμετάβατο ρήμα b) Υποκείμενο- μονόπτωτο ρήμα- αντικείμενο c) Υποκείμενο- δίπτωτο ρήμα- έμμεσο αντικείμενο- άμεσο αντικείμενο d) Υποκείμενο- συνδετικό ρήμα- κατηγορούμενο 11) Το πάτωμα γυαλίζει. a) Υποκείμενο- αμετάβατο ρήμα b) Υποκείμενο- μονόπτωτο ρήμα- αντικείμενο c) Υποκείμενο- δίπτωτο ρήμα- έμμεσο αντικείμενο- άμεσο αντικείμενο d) Υποκείμενο- συνδετικό ρήμα- κατηγορούμενο 12) Η ξαδέρφη μου υπηρετεί δασκάλα σε ένα μονοθέσιο σχολείο. a) Υποκείμενο- αμετάβατο ρήμα b) Υποκείμενο- μονόπτωτο ρήμα- αντικείμενο c) Υποκείμενο- δίπτωτο ρήμα- έμμεσο αντικείμενο- άμεσο αντικείμενο d) Υποκείμενο- συνδετικό ρήμα- κατηγορούμενο 13) Ο καιρός σήμερα μοιάζει βροχερός. a) Υποκείμενο- αμετάβατο ρήμα b) Υποκείμενο- μονόπτωτο ρήμα- αντικείμενο c) Υποκείμενο- δίπτωτο ρήμα- έμμεσο αντικείμενο- άμεσο αντικείμενο d) Υποκείμενο- συνδετικό ρήμα- κατηγορούμενο 14) Θα μάθουμε ένα τραγούδι για το Κρυφό Σχολειό. a) Υποκείμενο- αμετάβατο ρήμα b) Υποκείμενο- μονόπτωτο ρήμα- αντικείμενο c) Υποκείμενο- δίπτωτο ρήμα- έμμεσο αντικείμενο- άμεσο αντικείμενο d) Υποκείμενο- συνδετικό ρήμα- κατηγορούμενο 15) Μου είπε όλα τα μυστικά του. a) Υποκείμενο- αμετάβατο ρήμα b) Υποκείμενο- μονόπτωτο ρήμα- αντικείμενο c) Υποκείμενο- δίπτωτο ρήμα- έμμεσο αντικείμενο- άμεσο αντικείμενο d) Υποκείμενο- συνδετικό ρήμα- κατηγορούμενο 16) Καθημερινά παριστάνει τον θυμωμένο. a) Υποκείμενο- αμετάβατο ρήμα b) Υποκείμενο- μονόπτωτο ρήμα- αντικείμενο c) Υποκείμενο- δίπτωτο ρήμα- έμμεσο αντικείμενο- άμεσο αντικείμενο d) Υποκείμενο- συνδετικό ρήμα- κατηγορούμενο 17) Χτες κουραστήκαμε πολύ. a) Υποκείμενο- αμετάβατο ρήμα b) Υποκείμενο- μονόπτωτο ρήμα- αντικείμενο c) Υποκείμενο- δίπτωτο ρήμα- έμμεσο αντικείμενο- άμεσο αντικείμενο d) Υποκείμενο- συνδετικό ρήμα- κατηγορούμενο 18) Τελικά ο θείος μου εκλέχτηκε δήμαρχος. a) Υποκείμενο- αμετάβατο ρήμα b) Υποκείμενο- μονόπτωτο ρήμα- αντικείμενο c) Υποκείμενο- δίπτωτο ρήμα- έμμεσο αντικείμενο- άμεσο αντικείμενο d) Υποκείμενο- συνδετικό ρήμα- κατηγορούμενο 19) Πονάει το κεφάλι μου. a) Υποκείμενο- αμετάβατο ρήμα b) Υποκείμενο- μονόπτωτο ρήμα- αντικείμενο c) Υποκείμενο- δίπτωτο ρήμα- έμμεσο αντικείμενο- άμεσο αντικείμενο d) Υποκείμενο- συνδετικό ρήμα- κατηγορούμενο 20) Ο ξάδερφός μου μου έδωσε τα παιχνίδια του. a) Υποκείμενο- αμετάβατο ρήμα b) Υποκείμενο- μονόπτωτο ρήμα- αντικείμενο c) Υποκείμενο- δίπτωτο ρήμα- έμμεσο αντικείμενο- άμεσο αντικείμενο d) Υποκείμενο- συνδετικό ρήμα- κατηγορούμενο 21) Σήμερα έχω πονοκέφαλο. a) Υποκείμενο- αμετάβατο ρήμα b) Υποκείμενο- μονόπτωτο ρήμα- αντικείμενο c) Υποκείμενο- δίπτωτο ρήμα- έμμεσο αντικείμενο- άμεσο αντικείμενο d) Υποκείμενο- συνδετικό ρήμα- κατηγορούμενο 22) Ο Πατροκοσμάς χειροτονήθηκε μοναχός στο Άγιο Όρος. a) Υποκείμενο- αμετάβατο ρήμα b) Υποκείμενο- μονόπτωτο ρήμα- αντικείμενο c) Υποκείμενο- δίπτωτο ρήμα- έμμεσο αντικείμενο- άμεσο αντικείμενο d) Υποκείμενο- συνδετικό ρήμα- κατηγορούμενο 23) Σήμερα νιώθω πολύ κουρασμένη. a) Υποκείμενο- αμετάβατο ρήμα b) Υποκείμενο- μονόπτωτο ρήμα- αντικείμενο c) Υποκείμενο- δίπτωτο ρήμα- έμμεσο αντικείμενο- άμεσο αντικείμενο d) Υποκείμενο- συνδετικό ρήμα- κατηγορούμενο 24) Της έδωσε τη βαλίτσα της για να την σηκώσει. a) Υποκείμενο- αμετάβατο ρήμα b) Υποκείμενο- μονόπτωτο ρήμα- αντικείμενο c) Υποκείμενο- δίπτωτο ρήμα- έμμεσο αντικείμενο- άμεσο αντικείμενο d) Υποκείμενο- συνδετικό ρήμα- κατηγορούμενο 25) Το μωρό μας παίζει με τα παιχνίδια του. a) Υποκείμενο- αμετάβατο ρήμα b) Υποκείμενο- μονόπτωτο ρήμα- αντικείμενο c) Υποκείμενο- δίπτωτο ρήμα- έμμεσο αντικείμενο- άμεσο αντικείμενο d) Υποκείμενο- συνδετικό ρήμα- κατηγορούμενο 26) Μη μιλάς δυνατά. a) Υποκείμενο- αμετάβατο ρήμα b) Υποκείμενο- μονόπτωτο ρήμα- αντικείμενο c) Υποκείμενο- δίπτωτο ρήμα- έμμεσο αντικείμενο- άμεσο αντικείμενο d) Υποκείμενο- συνδετικό ρήμα- κατηγορούμενο 27) Έφτιαξα μια παρουσίαση για το Κρυφό Σχολειό. a) Υποκείμενο- αμετάβατο ρήμα b) Υποκείμενο- μονόπτωτο ρήμα- αντικείμενο c) Υποκείμενο- δίπτωτο ρήμα- έμμεσο αντικείμενο- άμεσο αντικείμενο d) Υποκείμενο- συνδετικό ρήμα- κατηγορούμενο 28) Αύριο θα γυαλίσω το πάτωμα με παρκετίνη. a) Υποκείμενο- αμετάβατο ρήμα b) Υποκείμενο- μονόπτωτο ρήμα- αντικείμενο c) Υποκείμενο- δίπτωτο ρήμα- έμμεσο αντικείμενο- άμεσο αντικείμενο d) Υποκείμενο- συνδετικό ρήμα- κατηγορούμενο

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?