True: Empedoklo ima 4 počela., Empedoklova počela su: vatra, voda, zemlja i zrak., Homeomerije su djeljive čestice., Atomi se neprestano kreću., Protagora: čovjek je mjera svih stvari., Sofisti smatraju da se ništa ne može dokazati., False: Anaksagora ima 4 počela., Empedoklo kaže da je um pokretač svega., Po atomistima, atomi se dijele., Demokrit kaže da je čovjek mjera svih stvari., Leukip kaže: ljubav sastavlja elemente., Antropološki period grčke filozofije počinje s Demokritom.,

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?