Σωστά: ξύπνησα, φωτογραφία, παίζοντας, άδειος, ανεβαίνω, περιμένω, καθαρίζω, καλοκαίρι, μοιράζεις, κρατώντας, φεύγοντας, βαμμένος, αθροίζω, μελέτησαν, δάκρυ, στάχυα, μήνυμα, μοιράζομαι, σκέφτομαι, σώζουμε, φοβούνται, εγγυώμαι, δανεικός, βιβλιοπωλείο, τοπίο, περπατώντας, οικογένεια, χιονοθύελλα, περιβάλλον, χαίρονται, Λάθος: ξύπνισα, αστιος, φοτοστέφανο, γκραιμίζω, αρρωστένω, ασθενοίς, εφχάριστος, μειράζω, κενούριος, μαζεβω, κιμάμαι, εικογένοια, δόρι, ξεκουράζοντε, φρωντίδα, ιμήχρονο, συγκενής, τραιλένονται, συγγρότημα, συμβώλαιο, κάγγελο, μάβρος, κειτάζεις, ροτούν, Σάβατο, Άβγουστος, λερώθικε, κόκινα,

Ορθογραφία

Theme

Fonts

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?