1) Koje je bilo stajalište Stranke prava? a) personalnu uniju b) bolje veze s Ugarskom c) bolje veze s Austrijom 2) Tko su nositelji novog apsolutizam? a) vojska b) činovnici c) političari d) policija e) plemiči 3) Koje stranke su se oformile na saboru 1861.? a) Hrvatska seljačka stranka b) Narodna stranka c) Unionistička stranka d) Stranka prava e) Hrvatska demokratska zajednica 4) Osim centralizacije, drugo obilježje neoapsolutizma je bila: a) Talijanizacija b) Mađarizacija c) Germanizacija 5) Listopadska diploma je novi ustav Habsburške Monarhije kojom je potvrđena jednakost svih ljudi pred zakonom, ukidanje tlake i: a) Sloboda vjeroispovjesti b) Sloboda tiska c) Sloboda okupljanja 6) Tko nije predstavnik Narodne stranke na zasjedanju Hrvatskog sabora 1861. godine? a) Levin Rauch b) Josip Juraj Strossmayer c) Ivan Mažuranić 7) Koji su zajednički poslovi austrijskog i ugarskog dijela Monarhije nakon Austro-ugarske nagodbe 1867. godine? a) Vojska, policija i upravni aparat b) Financije, školstvo i zdravstvo c) Vojska, vanjska politika i financije 8) Hrvatsko-ugarsku nagodbu potpisali su predstavnici: a) Hrvatske pučke seljačke stranke b) Stranke prava c) Unionističke stranke 9) Riječka krpica" je "naljepnica" kojom je grad Rijeka pripala: a) Italiji b) Ugarskoj c) Austriji 10) Tko je organizirao ustanak u Rakovici? a) Josip Jelačić b) Eugen Kvaternik c) Levin Rauch 11) Što je dovelo do sloma neoapsolutizma? a) poraz od Pijemonta b) abdikacija cara c) revolucija d) prazna državna blagajna 12) Koje je bilo stajalište Narodne stranke? a) za povezivanje s Ugarskom b) protiv povezivanja s Ugarskom c) za povezivanje s Ugarskom,ali pod određenim uvjetima 13) Koje je bilo stajalište Unionističke stranke? a) za povezivanje s Ugarskom b) protiv povezivanja s Ugarskom c) za povezivanje s Ugarskom,ali pod određenim uvjetima

Hrvatska u sklopu Habsburške Monarhije

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?