1) A szabályok a tudás műveleti oldalához tartoznak. a) Igaz b) Hamis 2) Az alkalmazás kialakulása időigényes, felmérése hosszabb fejlesztési szakasz eredményéről ad képet. a) Igaz b) Hamis 3) A kompetencia és a tudás nem összefüggő fogalmak. a) Igaz b) Hamis 4) Művelet végrehajtani tudásával mérhető csak a tanuló tudása. a) Igaz b) Hamis 5) A készség a tudás tartalmi oldalához tartozó fogalom. a) Igaz b) Hamis 6) A témazáró dolgozaton elért teljesítménnyel kimutatható a leggyengébb tanuló képességfejlettsége. a) Igaz b) Hamis 7) Ellenőrzést a mérés érdekében végzünk. a) Igaz b) Hamis 8) Az értékelés lényegi eleme a visszacsatolás. a) Igaz b) Hamis 9) Összegző értékelés a fejlesztés közben történik. a) Igaz b) Hamis 10) A tudás tartalmi elemei rövid idő alatt kialakulnak. a) Igaz b) Hamis 11) A mérőfeladat egy követelmény teljesíteni tudását vizsgálja. a) Igaz b) Hamis 12) Az értékelés része az ellenőrzés. a) Igaz b) Hamis 13) A központi felvételi célja, hogy a mennél teljesebb megoldással sikerélményhez jussanak a tanulók. a) Igaz b) Hamis

Jelölje az állítások igazságtartalmát! 2021.11.15.

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?