1) Który znak nakazuje ustąpić pierwszeństwa przejazdu? a) b) c) 2) Nakaz jazdy prosto" przez skrzyżowanie jest wyrażony znakiem: a) b) c) 3) Obowiązek ustąpienia pierwszeństwa na zwężonym odcinku drogi określa znak: a) b) c) 4) Wjazd w obszar, gdzie pieszy ma pierwszeństwo przed pojazdami oznaczony jest znakiem: a) b) c) 5) Droga przeznaczona dla ruchu rowerów oznakowana jest znakiem: a) b) c) 6) Zakaz skrętu w lewo może być oznaczony znakiem: a) b) c) 7) Dalszego poruszania się pieszych zabrania znak: a) b) c) 8) Który znak ostrzega o zbliżaniu się do przejazdy kolejowego z zaporami? a) b) c) 9) O przejeździe dla rowerzystów informuje znak? a) b) c) 10) Który znak zabrania wjazdu rowerów? a) b) c) 11) Który ze znaków zabrania wjazdu kierującemu rowerem? a) b) c) 12) O tym, że poruszamy się drogą z pierwszeństwem przejazdu informuje nas znak: a) b) c) 13) Który znak ostrzega przed niebezpiecznymi zakrętami? a) b) c) 14) Zakaz ruchu wszelkich pojazdów może być wyrażony znakiem: a) b) c)

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?