1) dawnsio a) gwych b) gweld c) gweithio d) troi 2) broga a) dwylo b) teulu c) agor d) hela 3) amser a) chwarter b) cloc c) munud d) awr 4) heulog a) glaw b) mellt c) haul d) gwyntog 5) coeden a) poen b) hwyaden c) dail d) enfawr 6) chwilio a) hwylio b) chwythu c) cwch d) llawer 7) gofod a) pobl b) lleuad c) dafad d) pysgod 8) trydan a) calon b) llydan c) sbarc d) deilen 9) mynd a) dod b) ffrind c) draw d) hwyl 10) rhwyfo a) llwyddo b) gweld c) llong d) rhaw 11) teulu a) mam b) brawd c) chwaer d) babi 12) rhes a) llinell b) gwres c) fflam d) esgid 13) pwdin a) trwmped b) piano c) telyn d) ffliwt 14) braf a) haul b) barf c) haf d) hufen ia 15) afon a) araf b) afal c) ffonio d) coron 16) swyn a) gwrach b) llwyn c) swn d) gwynt 17) nyth a) syth b) adar c) wyau d) llaeth 18) hoffi a) het b) fferm c) coffi d) losin

Beth sy'n odli gyda'r gair ymhob bocs?

Theme

Options

Leaderboard

Open the box is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?