1) Zaznacz dokładną datę bitwy pod Grunwaldem. a) 988 b) 14 lipca 1410 c) 15 lipca 1410 d) 15 luty 1410 e) 24 lipca 1410 f) 11 lipca 1410 2) Zaznacz imię legendarnego założyciela państwa polskiego a) Czech b) Lech c) Piast d) Bolesław e) Mieszko f) Rus 3) Zwierzęta, które zjadły Popiela a) lwy b) szczury c) myszy d) koty e) smoki f) wilki 4) Zaznacz, który król Polski założył Akademię Krakowską a) Mieszko I b) Bolesław Chrobry c) Władysław Jagiełło d) Kazimierz Wielki e) Władysław Łokietek f) Bolesław Śmiały 5) Nazwa pierwszej stolicy Polski a) Kraków b) Warszawa c) Poznań d) Gniezno e) Wrocław f) Gdańsk 6) Zaznacz przyczyny przyjęcia chrztu przez Polskę a) chęć wzmocnienia pozycji Polski w Europie b) walka Polski i Litwy z Krzyżakami c) zwycięstwo Polaków pod Grunwaldem d) chrzest Litwy e) sprowadzenie Krzyżaków do Polski f) dążenie do zawarcia sojuszu z Czechami 7) W którym roku odbył się zjazd gnieźnieński? a) 1226 b) 966 c) 1000 d) 1410 e) 1464 f) 1100 8) Jak miał na imię pierwszy koronowany władca Polski? a) Mieszko b) Kazimierz Wielki c) Władysław Jagiełło d) Piast e) Popiel f) Bolesław Chrobry 9) Która postać historyczna jest związana z teoria heliocentryczną opisaną w dziele "O obrotach sfer niebieskich" a) Kazimierz Wielki b) Kazimierz Odnowiciel c) Mikołaj Kopernik d) Mikołaj Wierzynek e) Konrad Mazowiecki f) Mieszko I 10) Czym jest relikwia? a) symbolem Chrystusa w eucharystii b) szczątki i przedmioty należące do osób świętych c) przyrzadem określajacym położenie statku d) miecz średniowiecznego rycerza e) świętym obrazem f) zbroja rycerską 11) Zaznacz nazwę dynastii, z której wywodziła się Królowa Jadwiga a) Piastów b) Jagiellonów c) Sasów d) Andegawenów e) Kowalskich f) Kwiatkowskich 12) Zaznacz 3 postaci historyczne związane z bitwą pod Grunwaldem a) Zawisza Czarny b) Urlich von Jungingen c) Bolesław Chrobry d) Władysław Jagiełło e) Mikołaj Kopernik f) książe litewski Witold

Od Piastów do Jagiellonów- zadania do rozwiązania

Theme

Fonts

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?