1) Skazał Pana Jezusa na śmierć a) Piłat b) Herod Wielki c) Annasz d) Kajfasz e) Cezar f) Herod Antypas 2) Otarła twarz Chrystusowi a) Maria Magdalena b) Weronika c) Marta d) Elżbieta e) Joanna f) Salome 3) Przebił włócznią Jezusowi bok a) Longinus b) Malchus c) Dyzma d) Piotr e) Barabasz f) Judasz 4) Pomagał dźwigać krzyż a) Barabasz b) Jan c) Jakub d) Szymon z Cyreny e) Józef z Arymatei f) Nikodem 5) Jedyny Apostoł pod krzyżem a) Filip b) Bartłomiej c) Jan d) Piotr e) Jakub f) Tomasz 6) Uwolnili go zamiast Jezusa a) Barabasz b) Dyzma c) Longinus d) Judasz e) Paweł f) Łukasz 7) Oddał swój Grób Panu Jezusowi a) Piotr b) Nikodem c) Józef z Arymatei d) Paweł e) Łukasz f) Jair 8) Kto powiedział to zdanie Ecce Homo czyli oto Człowiek a) Piłat b) Annasz c) Herod d) Kajfasz e) Cezar f) Faryzeusze 9) Chrystus umarł w a) piątek b) sobotę c) niedzielę d) poniedziałek e) środę f) wtorek 10) Na Drodze Krzyżowej Pan Jezus pociesza i poucza a) Jana b) Szymona c) niewiasty d) Maryję e) Piotra f) Tomasza 11) Na krzyżu był Jezus Nazarejczyk Król Żydowski. Jaki jest skrót tego napisu, który widnieje na każdym krzyżu? a) PAX b) INRI c) IHS d) TAU e) JNKŻ f) P i X 12) Kim jest Dyzma? a) Dobry Łotr b) Zły Łotr c) Setnik d) Faryzeusz e) Saduceusz f) Lewita

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?