Εύρεση του αθροίσματος των στοιχείων ενός πίνακα ΒΑΘΜΟΙ[13,7], Εύρεση του Μέσου Όρου των στοιχείων ενός πίνακα ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ[10,12], Εύρεση του αθροίσματος ανά στήλη των στοιχείων ενός πίνακα ΠΟΝΤΟΙ[5,10], Εύρεση του αθροίσματος ανά στήλη των στοιχείων ενός πίνακα ΠΟΝΤΟΙ[5,10] ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΣΕ ΠΙΝΑΚΑ, Εύρεση του αθροίσματος ανά γραμμή των στοιχείων ενός πίνακα ΒΑΘΜΟΙ[22,5], Εύρεση του Μέσου Όρου ανά γραμμή των στοιχείων ενός πίνακα ΒΑΘΜΟΙ[22,5], Εύρεση του Μέσου Όρου ανά στήλη των στοιχείων ενός πίνακα ΠΩΛΗΣΕΙΣ[10,360], Εύρεση του Μεγαλύτερου στοιχείου ενός πίνακα ΒΑΘ[30,8], Εύρεση του Μικρότερου στοιχείου ενός πίνακα ΒΑΘ[30,8], Εύρεση του Μεγαλύτερου στοιχείου ενός πίνακα ΣΚΟΡ[5,9] και της θέσης του (δηλαδή σε ποια γραμμή και στήλη εντοπίστηκε), Εύρεση του Μικρότερου στοιχείου ενός πίνακα ΣΚΟΡ[5,9] και της θέσης του (δηλαδή σε ποια γραμμή και στήλη εντοπίστηκε), Εύρεση του Μεγαλύτερου στοιχείου ανά γραμμή ενός πίνακα ΚΕΡΔΗ[30,7], Εύρεση του Μεγαλύτερου στοιχείου ανά γραμμή ενός πίνακα ΚΕΡΔΗ[30,7] και αποθήκευση αυτών των στοιχείων σε πίνακα, Εύρεση του Μικρότερου στοιχείου ανά στήλη ενός πίνακα ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ[26,12], Εύρεση του Μικρότερου στοιχείου ανά στήλη ενός πίνακα ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ[26,12] και αποθήκευση αυτών των στοιχείων σε πίνακα, Εκτύπωση του αθροίσματος της 3ης στήλης πίνακα Α[10,12], Εκτύπωση του μέσου όρου της 5ης γραμμής πίνακα ΣΥΝΟΛΑ[5,10], Εμφάνιση του Μεγαλύτερου στοιχείου της 6ης στήλης και εμφάνιση της τιμής αυτής και της θέσης της πίνακα ΒΑΘΜΟΙ [26,8], Εμφάνιση του Μικρότερου στοιχείου της 2ης γραμμής και εμφάνιση της τιμής αυτής και της θέσης της πίνακα ΒΑΘΜΟΙ [26,8], Εκτύπωση του πλήθους των θετικών στοιχείων της γραμμής 10 πίνακα Α[10,100] , Εκτύπωση του πλήθους των μη μηδενικών τιμών του πίνακα ΚΕΡΔΗ[80,12] για το μήνα Μάιο.Ο Πινακας ΚΕΡΔΗ περιέχει τα κέρδη 80 καταστημάτων για κάθε μήνα του προηγουμενου έτους.

ΔΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

Theme

Options

Leaderboard

Random wheel is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?