Εύρεση του αθροίσματος των στοιχείων ενός δισδιάστατου πίνακα Α[NxM], Εύρεση του Μέσου Όρου των στοιχείων ενός δισδιάστατου πίνακα Α[NxM], Εύρεση του αθροίσματος ανά γραμμή των στοιχείων ενός δισδιάστατου πίνακα Α[NxM] (*αποθήκευση σε πίνακα και εκτύπωση), Εύρεση* του αθροίσματος ανά στήλη των στοιχείων ενός δισδιάστατου πίνακα Α[NxM] (*και αποθήκευση σε πίνακα), Εύρεση του Μέσου Όρου ανά γραμμή των στοιχείων ενός δισδιάστατου πίνακα Α[NxM], Εύρεση του Μέσου Όρου ανά στήλη των στοιχείων ενός δισδιάστατου πίνακα Α[NxM], Εύρεση του Μεγαλύτερου στοιχείου ενός δισδιάστατου πίνακα Α[NxM], Εύρεση του Μεγαλύτερου στοιχείου ενός δισδιάστατου πίνακα Α[NxM] και της θέσης του, Εύρεση του Μικρότερου στοιχείου ενός δισδιάστατου πίνακα Α[NxM], Εύρεση του Μικρότερου στοιχείου ενός δισδιάστατου πίνακα Α[NxM] και της θέσης του, Εύρεση του Μεγαλύτερου στοιχείου ανά γραμμή ενός δισδιάστατου πίνακα Α[NxM], Εύρεση του Μεγαλύτερου στοιχείου ανά γραμμή ενός δισδιάστατου πίνακα Α[NxM] και αποθήκευση αυτών των στοιχείων σε πίνακα, Εύρεση του Μικρότερου στοιχείου ανά στήλη ενός δισδιάστατου πίνακα Α[NxM] (*και εκτύπωση), Εύρεση του Μικρότερου στοιχείου ανά στήλη ενός δισδιάστατου πίνακα Α[NxM] και αποθήκευση αυτών των στοιχείων σε πίνακα (*και εκτύπωση), Εύρεση του Μεγαλύτερου στοιχείου ανά γραμμή ενός δισδιάστατου πίνακα Α[NxM] και αποθήκευση σε πίνακα,

ΔΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?