Create better lessons quicker
1) Az internethasználók aránya az utóbbi tíz évben: a) stagnált b) folyamatosan emelkedett c) csökkent 2) Az EU lakosságának hány százaléka internetfelhasználó? a) kb. 40% b) kb. 60% c) kb. 80% 3) Az internet előnyei: a) Egész nap elszórakoztat b) Vásárlás lebonyolítás c) Azonnali kommunikáció 4) Az internet hátrányai: a) Függőséget okozhat b) Gyors információszerzés c) Virtuális kapcsolatok túlzott mértéke 5) Az oktatásban az internet: a) Nyitottabbá teszi a tanulási környezetet b) Elvonja a figyelmet a tananyagról c) Segíti a csoportmunkát 6) A számítógépes értékelés: a) Gyors visszajelzést ad b) Nehézkes c) Becsúszhatnak hibák a kiértékelésbe

Internethasználat

Leaderboard

Similar activities from Community

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives