Create better lessons quicker
Crymu, Datchwyddiad, Plaeniau amlddefnydd, Ceibrau cyffredin, Gard llif uchaf, Cwpanu, Datwm , Pydredd sych, Bondo, Talcen tŷ, Fframiau ysgol talcen tŷ, Cwpl hytrawst, Uniad talcen, Talcendo, Llifdoriad, Medrydd marcio, Cynnwys lleithder, Bwrdd casglu diogel, To ar ongl, Bywyn, Wedi’i drin dan wasgedd , Pren gwthio, Uniad sgrifellog, Holltau, Gwyrdroad mewn hyd planc, Cynheilio croes, Ceibr cypledig, Cafn, Walblad, Gwlyb-bydredd, To cypledig, To colerog, Ceibrau byr, Wedi’i lifdorri, Clicied fortais, Trawslathau, Mowldinau ar ogwydd, Tramel, Llinyn mur, Gris dirwyn.

Carpentry - Welsh Keyword Spin The Wheel

Leaderboard

Random wheel is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives