Create better lessons quicker
1) Llenwad bylchau ac arwyneb seiliedig ar ddŵr sydd yn aros yn hyblyg pan fydd wedi caledu. a) Emulsion b) Marbling c) Solvent d) Acrylic filler 2) Brwsh bach sydd ag amgarn crwn hirgrwn neu fflat, wedi’i lenwi â blew gwyn. Gellir ei ddefnyddio i dynnu sylw at fanylion gwaith plastr addurnol. a) Graining b) Fitch c) Cove d) Scrumble 3) Papur wal o liw gwyn neu hufennog a ddefnyddir fel sylfaen i guddio namau yn yr arwyneb cyn peintio neu hongian papur wal. a) Lining paper b) Primer c) Stencilling d) Anaglypta 4) Brwsh paent â blew hir a ddefnyddir i greu effaith paent wedi’i lusgo. a) Undercoat b) Cutting in c)  Flogger d) Top coat 5) Defnyddir yn bennaf fel côt uchaf ar waith pren; mae’r paent hwn yn sgleiniog iawn ac yn gwrthsefyll traul yn dda. a) Gloss paint b) Caulking blades c) Chisel knife d) Making good 6) Pan fydd pen y rholer yn llithro ar draws yr arwyneb wrth roi caenau a) Laying off b) Skid marks c) Ageing d) Scuttle 7) Paent seiliedig ar ddŵr a ddefnyddir i beintio nenfydau ac waliau. a) Solvent b) Fitch c) Scrumble d) Emulsion 8) Dull peintio a ddefnyddir i greu effaith arwyneb marmor. a) Marbling b) Acrylic filler c) Scrumble d) Cove 9) Cemegyn a ddefnyddir fel sail ar gyfer nifer o ddeunyddiau addurno. a) Acrylic filler b) Primer c) Solvent d) Stencilling 10) Techneg beintio lle caiff y gôt derfynol ei thynnu ymaith yn rhannol i ddangos yr isbaent. a) Graining b) Cove  c) Lining paper d) Scrumble 11) Dull o ddynwared graen pren trwy roi côt led-dryloyw dros sail wedi’i pheintio a) Cove  b) Lining paper  c) Graining d) Graining 12) Mowldin ceugrwm. a) Graining b) Cove c) Flogger d) Undercoat 13) Y gôt gyntaf o baent a roddir ar arwyneb heb ei beintio. a) Primer b) Stencilling c) Anaglypta d) Flogger 14) Y dull o roi dyluniad ar arwyneb, trwy roi paent trwy dyllau wedi’u torri mewn papur. a) Caulking blades b) Cove  c) Stencilling d) Cutting in 15) Y term a ddefnyddir i ddisgrifio papur wal ag arwyneb boglynnog a) Flogger b) Anaglypta c) Undercoat d) Primer 16) Paent a roddir ar ôl y paent preimio i roi allwedd ar gyfer y gôt uchaf. a) Anaglypta b) Undercoat c) Top coat d) Gloss Paint 17) Y gôt olaf o baent a roddir ar arwyneb. a) Gloss paint b) Top coat c) Undercoat d) Primer 18) Cwblhau’r gwaith o beintio arwyneb trwy beintio ymylon wal neu nenfwd. a) Cutting in b) Top coat c) Undercoat d) Gloss paint 19) Mae’n cyfeirio at fyrddau calcio plastig/rwber anhyblyg a) Chisel knife    b) Caulking blades c) Paper hanging shears   d) Making good   20) Sgrafell fach 1 fodfedd/25mm a ddefnyddir i gynorthwyo gweithwyr sy’n cael gwared â phinnau bach, styffylau ac ati wrth baratoi arwynebau a) Chisel knife   b) Caulking blades c) Paper hanging shears d) Making good   21) Paratoi arwynebau yn barod i’w haddurno ac ati a) Making good   b) Scuttle  c) Skid marks  d) Ageing 22) Siswrn papuro a) Paper hanging shears   b) Scuttle c) Skid marks   d) Laying off 23) Bwced rholeri  a) Making good  b) Ageing c) Bucket d) Scuttle  24) Techneg a ddefnyddir i roi ymddangosiad hen i rywbeth a) Bucket b) Ageing c) Scuttle  d) Making good  25) Y gôt olaf o baent, a roddir gan ddefnyddio strociau brwsh ysgafn i gyd yn yr un cyfeiriad i gynhyrchu gorffeniad llyfn. a) Laying off b) Skid marks      c) Paper hanging shears d) Gloss Paint

Peintio Ac Ardduno, Welsh Description, Select English Term

Leaderboard

Similar activities from Community

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives