Create better lessons quicker
Glyniad, Agreg, Ymyl fain, Datwm, Haen lefelu pantiau, Gwaith Latsen Metel Ffurf Diamwnt , Haen olaf , Sugnedd, Gwaith Ashlar, Bellcast, Cracellu, Patrwm o’r cefndir, P.V.A. , Cyfrwng bondio , P.V.C., Arafwr, Dull riwl gwrthwyneb, Sgrîd, Sgrim, Diblisgo, Plât mur, Mowldan peg , Hirgrwn plastrwr, Gwasgfa glai , Tramel.

Plastro / Plastering

Leaderboard

Random wheel is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives