Create better lessons quicker
Gorfodol, Achos fu bron â digwydd, Damwain, Risg, Person Cymwys, Mesurau Rheoli, Cyrydol, Fflamadwyedd, Perygl, Yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch, LLidiog, Gweithrediadau Codi a Chario, Datganiad Dull, Trwydded i Weithio, Hysbysiad Gwahardd, Asesiad Risg, Gwenwynig, Fflachbwynt, Cymorth Cyntaf, Digwyddiad Peryglus, Amlygiad, Marwolaeth, Cyfarpar Amddiffynnol Personol , Digwyddiad Adroddadwy, Amlynciad, Mewnanadliad, System Waith Ddiogel, Trwydded i Weithio, HASAWA - Deddf Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith 1974, PUWER - Rheoliadau Darparu a Defnyddio Cyfarpar Gwaith 1998, COSHH - Rheoliadau Rheoli Sylweddau Peryglus i Iechyd 2002, RIDDOR - Rheoliadau Adrodd am Anafiadau, Clefydau a Digwyddiadau Peryglus 1995, Rheoliadau Rheoli Sŵn yn y Gwaith, Rheoliadau Gweithio ar Uchder 2005, Rheoliadau Cyfarpar Amddiffynnol Personol yn y Gwaith 1992, Rheoliadau Rhagofalon Tân (Yn y Gweithle) 1997, Rheoliadau Trydan yn y Gweithle 1989, Y Rheoliadau Adeiladu.

Iechyd a Diogelwch Termau yn Gymraeg

Leaderboard

Random wheel is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives