Create better lessons quicker
1) Sefydliad awdurdodol sydd yn gorfodi deddfwriaeth iechyd a diogelwch yn y DU. a) Health and Safety Executive b) Prohibition Notice c) Dangerous Occurrence d) Personal Protective Equipment (PPE) 2) Sylwedd nad yw’n gyrydol sydd yn gallu achosi llid ar y corff trwy ei gyffwrdd. a) Method Statement b) Irritant c) Toxic d) Flash Point 3) Tasgau sydd yn gofyn i berson gludo llwyth trwy godi, gostwng, gwthio, tynnu neu gario gwrthrych. a) Manual Handling Operations b) Method Statement c) Permit to Work d) Prohibition Notice 4) Dogfen sydd yn nodi sut y bydd proses waith benodol yn cael ei chyflawni mewn modd diogel. a) Permit to Work b) Method Statement c) Prohibition Notice d) Risk Assessment 5) Manyleb ffurfiol, ysgrifenedig ar gyfer rheoli risgiau wrth gyflawni gwaith peryglus. a) Permit to Work b) Prohibition Notice c) Toxic d) Flash Point 6) Hysbysiad ffurfiol a roddir gan yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch i stopio’r holl waith hyd nes bod problem wedi’i datrys. a) Prohibition Notice b) Toxic c) Flash Point d) First Aid 7) Gweithdrefn er mwyn lleihau’r risgiau posibl a allai fod ynghlwm wrth weithgaredd yn y gwaith. a) Reportable Incident b) Flash Point c) Risk Assessment d) Safe System of Work 8) Sylweddau, fel rheol rhai gwenwynig, sydd yn achosi llid ac sy’n cael effeithiau niweidiol ar iechyd. a) Flash Point b) Toxic c) Safe System of Work d) Risk Assessment 9) Y tymheredd isaf y bydd anwedd sylwedd, pan gaiff ei gymysgu ag ocsigen, yn cynnau pan ddaw i gysylltiad â fflam. a) Flash Point b) First Aid c) Ingestion d) Inhalation 10) Sylw meddygol a roddir i berson sâl neu anafedig i ddiogelu bywyd, nes bod triniaeth feddygol lawn ar gael. a) Flash Point b) First Aid c) Exposure d) Toxic

Iechyd a Diogelwch Disgrifiad yn Gymraeg - Rhan 2

Leaderboard

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives