Create better lessons quicker
Tramel - Dellten neu astell a ddefnyddir i farcio cromlin gylchol trwy gael ei cholynnu ar un pen., Rhychwant - Lled llorweddol yr agoriad y bydd y bwa yn ei rychwantu., Sgiwfaen - Arwyneb ar oleddf bricwaith lle mae bwa segmentol yn tarddu, Hanshys - Bricwaith y naill ochr a’r llall i fwa rhwng y pwyntiau tarddu a’r uchafbwynt., Culhau - Ble mae agoriad y bricwaith uwchben ceg lle tân yn lleihau i faint gofynnol y tân, gan ddod â’r holl ffliwiau ynghyd i waelod y corn, Ategwaith - Y bricwaith ar y naill ochr a’r llall i agoriad bwa sydd yn cynnal yr hanshys. , Walblad - Pren a gaiff ei osod ar ben wal er mwyn cynnal distiau neu geibrau. , Danheddu - Gadael pen fertigol wal heb orffen ei bond er mwyn gallu parhau gyda’r wal yn nes ymlaen. , Cil - Y rhan o wal wrth ochr agoriad ffenestr neu ddrws lle caiff yr ystlysbyst eu cilannu neu’u rabedu. , Pileri - Bricwaith a ddefnyddir i gynnal waliau neu fel colofnau, cysylltiedig ac ar wahân. , Uniadu - Wrth i’r gwaith fynd rhagddo. , Ewlychiad - Dyddodyn gwyn a all ffurfio ar arwyneb brics newydd os ydynt yn cynnwys cyfran uchel o halwynau mwynol , Copin - Y nodwedd hindreulio ar ben wal allanol , Cynhaliad - Y graddau y mae darn o adeiladwaith yn gorffwys ar ei gynheiliad ,

Brickwork Keyword Crossword

Leaderboard

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives