Create better lessons quicker
1) Hány nemzeti park van hazánkban? a) 4 b) 8 c) 10 d) 12 e) 3 f) 5 2) Mely nemzeti park címerében található a képen szereplő állat stilizált formában? a) Hortobágyi b) Kiskunsági c) Körös-Maros d) Bükki e) Aggteleki f) Duna-Dráva 3) Mi a dolomit kristály ásvány képlete? a) NaCl b) CaCO3 c) CaMg(CO3)2 d) Nem írható le képlettel e) CaO f) CaMg 4) Mi a Newton-féle gravitációs törvény képlete? a) E=mc^2 b) V=a^3 c) Nincs ilyen képlet d) F=G\frac{m_1m_2}{r^2}, G=6.67*10^{-11} e) E_m=\frac{1}{2}mv^2 f) E_h=mgh 5) Milyen madárfajt jelöl a fenti ábra? a) Kék cinke b) Nagy fakopáncs c) Búbos tücsök d) Fekete gólya e) Búbos banka f) Búbos vöcsök

Leaderboard

Similar activities from Community

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives