1) Miért lettek rabszolgák az Egyiptomban letelepedett Izraeliták? a) Mert eladósódtak b) Már eleve azok voltak c) Mert termékenyek voltak, és a fáraó félt tőlük d) Mert lázadást szítottak a fáraó ellen 2) Mi volt a fő munkájuk az izraelita rabszolgáknak? a) Állattartás b) Raktárvárosok építése c) földművelés d) vízhordás 3) Melyik folyóba tették a csecsemő Mózest rejtő kosarat? a) Tigris b) Eufrátesz c) Duna d) Nílus 4) Miért kellett Mózesnek elmenekülnie Egyiptomból? a) Kiderült hogy héber származású b) Megölt egy egyiptomi munkafelügyelőt c) Lázadást szított a fáraó ellen 5) Milyen bokorból szólította meg Mózest Isten? a) Rózsabokorból b) Borókabokorból c) Csipkebokorból d) Tövisbokorból 6) Mi volt az első csapás? a) A sáskajárás b) Víz vérré vált c) Békák 7) Milyen kenyeret kellett az utolsó csapás bekövetkezte előtt sülnie a héber asszonyoknak? a) lapos b) kovászos c) kovásztalan 8) Hogyan vált szét az izraeliták előtt a Vörös-tenger? a) Földrengés miatt száraz felület emelkedett ki a vízből b) Mózes botjától azonnal kettévált c) Isten erős keleti szélt idézett elő 9) Mi a ’Manna’? a) A málna héber elnevezése b) ’Égi kenyér’, édes ízű fehér szemcsés táplálék c) Apró talajmenti bogyós gyümölcs 10) Hány napig gyűjhetett mannát a nép a pusztában? a) Ameddig akart b) 7 napon át c) Csak egy napig egy héten d) 6 napon át 11) Melyik hegyen lépett szövetségre Isten Izraellel? a) A Sínai hegyen b) A Hermon hegyen c) Nem hegyen, hanem a pusztában 12) A Tízparancsolatból hányadik a ’Ne ölj!’? a) 4 b) 9 c) 5 13) Hány napig volt Mózes a Sínai hegyen, amikor első alkalommal megkapta a kőtáblákat? a) 1 nap alatt történt mindez b) 40 nap és negyven éjjel c) 10 nap és 10 éjjel d) Két hétig 14) Ki készített aranyborjút az izraelitáknak míg Mózes a Sínai hegyen volt? a) Józsué b) Áron 15) Milyen égi jelek kísérték Isten jelenlétét a Sínai hegyen? a) hatalmas füst b) nagy köd c) sűrű felhő, kürtzengés, tűz, villámlás, füst d) tűz, villámlás, füst, sűrű felhő 16) Mit tett Mózes a porrá tört aranyborjúval? a) pénzt veretett belőle b) eltette rossz emléknek c) megitatta a néppel d) elszórta a szélba 17) Hol táboroztak Israel fiai vízforrások és pálmafák árnyékában? a) A Sínai hegy mellett b) Jeruszálemben c) Élimben 18) Milyen ízű volt a víz Márában? a) keserű b) édes c) semleges 19) Milyen madarakat küldött Isten a pusztába az éhező nép számára? a) sasokat b) fürjeket c) verebeket 20) Ki lett Mózes utódja? a) Áron b) Józsué c) Káleb

Kivonulás és pusztai vándorlás 6.c

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?