1) אֵיזוֹ מִלָּה יוֹצֵאת דֹּפֶן? a) קָנְתָה b) לָקְחָה c) מְדַדָּה d) בָּרַח 2) אֵיזוֹ מִלָּה יוֹצֵאת דֹּפֶן? a) נָהָר b) נַחַל c) הַר d) יָם 3) אֵיזוֹ מִלָּה יוֹצֵאת דֹּפֶן? a) סַבָּא b) מַמְתָּק c) אַבָּא d) אָח 4) אֵיזוֹ מִלָּה יוֹצֵאת דֹּפֶן? a) חָלָה b) בָּנָנָה c) אָנָנָס d) אַגָּס 5) אֵיזוֹ מִלָּה יוֹצֵאת דֹּפֶן? a) רָקַד b) לָמַד c) עָמַד d) קָנְתָה 6) אֵיזוֹ מִלָּה יוֹצֵאת דֹּפֶן? a) סַפָּר b) מַחְסָן c) טַבָּח d) נַגָּר 7) אֵיזוֹ מִלָּה יוֹצֵאת דֹּפֶן? a) תָּמָר b) רְנָנָה c) עֲנָת d) רָם 8) אֵיזוֹ מִלָּה יוֹצֵאת דֹּפֶן? a) בָּצָל b) אַרְנָב c) קַרְפָּדָה d) עַכְבָּר 9) אֵיזוֹ מִלָּה יוֹצֵאת דֹּפֶן? a) מַגָּף b) נַעַל c) חַרְדָּל d) סַנְדָּל 10) אֵיזוֹ מִלָּה יוֹצֵאת דֹּפֶן? a) מַחַק b) יָד c) אַף d) גַּב

אֵיזוֹ מִלָּה יוֹצֵאת דֹּפֶן? רָמַת קְשִׁי בֵּינוֹנִית

Leaderboard

Open the box is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?