jóvátételi háromszög - Az a gazdasági körforgás, amikor az Amerikai Egyesült Államok hitelt ad Németország számára, hogy ők ki tudják fizetni a jóvátételt Nagy-Britannia és Franciaország felé, akik ebből a pénzből fizetik vissza Amerikának a hitelt, amit a háború során felvettek, , fasizmus - Olyan politikai irányzat, amely egyszerre ígéri a felfokozott nacionalista elképzelések és széles néprétegek szociális követeléseinek megvalósítását, koncepciós per - Hamis vádakkal és tanúkkal lefolytatott tárgyalás., kulák - Jómódú paraszti réteg., New Deal - Új irányvonal, az állam beleavatkozott a piac működésébe, annak megmentésének érdekében. , kancellár - A német politika irányítója, kormányfő. , antiszemitizmus - Zsidóellenesség, a zsidó származású emberek elleni gyűlölet keltést nevezzük így. , titkosrendőrség - Nyilvánosság elől elrejtve működő szervezet, amelynek feladata a hatalomra veszélyes személyek/csoportok felkutatása, lefoglalása és megsemmisítése., gulag - Javítómunka-tábor.,

Európa és a világ a két világháború között

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?