1) 65 + 21 = a) 52 b) 78 c) 82 d) 86 2) 68 + 11 = a) 65 b) 79 c) 83 d) 88 3) 18 + 50 = a) 47 b) 68 c) 74 d) 85 4) 26 + 29 = a) 32 b) 39 c) 55 d) 77 5) 74 + 13 = a) 56 b) 84 c) 87 d) 98 6) 34 + 15 = a) 33 b) 49 c) 58 d) 63 7) 60 + 36 = a) 51 b) 76 c) 90 d) 96 8) 15 + 20 = a) 35 b) 36 c) 41 d) 72 9) 84 + 11 = a) 71 b) 77 c) 91 d) 95 10) 14 + 42 = a) 25 b) 34 c) 49 d) 56 11) 33 + 33 = a) 61 b) 64 c) 66 d) 83 12) 17 + 13 = a) 26 b) 30 c) 57 d) 68 13) 25 + 51 = a) 59 b) 60 c) 67 d) 76 14) 67 + 14 = a) 50 b) 66 c) 81 d) 82 15) 76 + 11 = a) 46 b) 52 c) 87 d) 89

Μαθηματικά Πρόσθεση Διψήφιων

Theme

Fonts

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?