1) 30 ÷ 3 = a) 10 b) 12 c) 15 d) 19 2) 55 ÷ 5 = a) 11 b) 23 c) 43 d) 46 3) 40 ÷ 10 = a) 4 b) 13 c) 40 d) 55 4) 32 ÷ 4 = a) 8 b) 10 c) 35 d) 99 5) 4 ÷ 2 = a) 2 b) 33 c) 96 d) 112 6) 8 ÷ 8 = a) 1 b) 7 c) 32 d) 74 7) 9 ÷ 3 = a) 3 b) 57 c) 86 d) 89 8) 96 ÷ 8 = a) 3 b) 12 c) 16 d) 17 9) 24 ÷ 4 = a) 6 b) 31 c) 56 d) 72 10) 14 ÷ 2 = a) 1 b) 7 c) 37 d) 59

Απλές Διαιρέσεις (Α'-Β')

Theme

Fonts

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?