Miško má zelenú šálku., Nová lampa je pekná. , Psík veselo poskakuje. , Malý Ivan je nesmelý. , Ujo má malú sovu., Ivo volá a máva., Zuzana má novú vázu., Veselá Iveta zametá. , Vonku je malá mláka., Máš vyšívaný vankúš? , Má pes kopytá?, Má Ivan sivú misu? , Malá sova loví., Majo a ja jeme salámu., Slony sú sivé., Sú sovy veselé? , Stanko pije kakao., Máme kovové sánky?.

Uprav slovosled vo vete.

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?