1) Która część imperium rzymskiego przetrwała najazdy barbarzyńców? 2) Jak nazywało się cesarstwo wschodniorzymskie? 3) Jak nazywał się najsłynniejszy cesarz Bizancjum? 4) Jakie miasto było stolicą cesarstwa wschodniorzymskiego? 5) Co to jest mozaika? 6) Kto zbudował Konstantynopol? 7) W którym roku Turcy zdobyli Konstantynopol? 8) Dlaczego cesarz Justynian zasłużył na przydomek Wielki? 9) Wymień osiągnięcia Bizantyjczyków. 10) Jak nazywa się bazylika zbudowana przez Justyniana Wielkiego? 11) Na granicy jakich kontynentów leży Konstantynopol? 12) Co to jest oaza? 13) Kim był Mahomet? 14) W którym roku Mahomet uciekał z Mekki do Medyny? 15) Jakim wydarzeniem zaczyna się kalendarz muzułmański? 16) Jak nazywa się bóg muzułmanów? 17) Co oznacza słowo islam? 18) Wymień 5 filarów islamu. 19) Jak nazywa się świątynia muzułmańska? 20) Jak nazywali się następcy Mahometa? 21) Co to jest dżihad? 22) Wymień 3 osiągnięcia Arabów. 23) Jak Arabowie traktowali podbite ludy? 24) Co to jest arabeska? 25) Jak nazywa się święta księga islamu? 26) Kto pozbawił władzy Merowingów i rozpoczął dynastię Karolingów? 27) Kogo pokonał Karol Młot? 28) W którym roku Karol Wielki koronował się na cesarza? 29) Dlaczego Karol Wielki otrzymał swój przydomek? 30) W którym roku Chlodwig przyjął chrzest? 31) Czy Karol Wielki był wysoki? 32) Gdzie i kiedy podzielono państwo Karola Wielkiego? 33) Jakie państwa powstały w wyniku podziału imperium Karola Wielkiego? 34) Kto to był majordomus? 35) Jak nazywała się pierwsza dynastia rządząca Frankami? 36) Co to były marchie? 37) Gdzie Karol Wielki zbudował swój pałac? 38) Co to jest schizma? 39) Co to jest ekskomunika? 40) Co to był "ogień grecki"? 41) W którym roku miała miejsce wielka schizma wschodnia? 42) Jakie odłamy chrześcijaństwa powstały w wyniku schizmy wschodniej? 43) Jak nazywa się zwierzchnik kościoła prawosławnego? 44) Jaka była przyczyna konfliktu między papiestwem a cesarstwem w XI wieku? 45) Gdzie i kiedy król Henryk IV ukorzył się przed papieżem Grzegorzem VII? 46) W którym roku podpisano konkordat w Wormacji? 47) Jakie były postanowienia konkordatu w Wormacji? 48) Jak nazywa się świątynia prawosławna? 49) Podaj 3 przyczyny wypraw krzyżowych 50) Jaki papież wezwał do wyzwolenia Ziemi Świętej? 51) Jak zakończyła się pierwsza wyprawa rycerska? 52) Jakie były skutki wypraw krzyżowych? 53) Kogo przedstawia ilustracja? 54) Kogo przedstawia ilustracja? 55) Kogo przedstawia ilustracja? 56) Co przestawia ilustracja? 57) Co przedstawia ilustracja? 58) Co przedstawia ilustracja? 59) Co przedstawia ilustracja 60) Co przedstawia ilustracja?

Powtórzenie: Początki średniowiecza

Theme

Fonts

Options

Leaderboard

Open the box is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?