clienți - creanțe, mărfuri - stocuri, autoturisme - imobilizări corporale, brevete - imobilizări necorporale, capital social - capital și rezerve, efecte de încasat - casa și conturi la bănci, obligațiuni - investiții financiare pe termen scurt, îmrumuturi acordate pe termen lung - imobilizări financiare, chiria plătită pe 12 luni - cheltuieli în avans, furnizori - datorii,

Încadrare elemente patrimoniale

Theme

Fonts

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?