Oświecenie to ____, która nastąpiła po ____. Za jej ojczyznę uznaje się ____. Tam już w ____ stuleciu pojawiły się ____ (polityczne, społeczne, artystyczne), które z czasem objęły resztę zachodniej ____. Kulturowy punkt ciężkości przesunął się więc nad Loarę, a ____ przestały odgrywać rolę centrum.

Theme

Fonts

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?