1) Hány éves kortól létesíthető munkaviszony munkavállalóként? a) 13 b) 15 c) 18 d) 16 e) 17 f) 14 2) Mikor fogadták el a hatályos Munka Törvénykönyvét? a) 2000 b) 2010 c) 2018 d) 2012 e) 2020 f) 2015 3) Legfeljebb hány év lehet a határozott idejű munkaviszony időtartama? a) 2 b) 5 c) 3 d) 1 e) 4 f) 10 4) Mennyi ideig tarthat legfeljebb a próbaidő? a) 1 év b) 2 év c) 9 hónap d) 6 hónap e) 1 hónap f) 3 hónap 5) Mi az amit NEM KELL tartalmaznia a munkaszerződésnek? a) a munkaviszony kezdetét b) a felek kötelezettségeit c) a munkavégzés eszközeit d) a munkaviszony időtartamát e) a felek jogait f) a munkavégzés helyét 6) Milyen iratot nem köteles kiállítani a munkáltató a munkaviszony megszűnésekor? a) erkölcsi bizonyítvány b) igazolás a biztosítási jogviszonyról c) igazolás az egészségbiztosítási ellátásról d) igazolólap az álláskeresési járadékhoz e) munkáltatói igazolás jogviszony megszűnéséről 7) Akkor alkalmazható a rendes felmondás a munkáltató részéről, ha... a) a munkavállaló betegség miatt keresőképtelen b) a munkáltató világosan megindokolja c) a munkavállaló beteg gyermeket ápol d) a munkavállaló szülési szabadságon van 8) Legalább milyen hosszú a felmondási idő rendes felmondás esetén? a) 7 nap b) 15 munkanap c) 2 hét d) 3 hónap e) 30 nap 9) A munkavállalót megillető pihenőnapok száma: a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 0 10) Az éves szabadságnapok száma minimum: a) 21 b) 25 c) 30 d) 2 e) 20 f) 66

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?