1) Ποιος ήταν ο παιδαγωγός; a) Αυτός που δίδασκε γραφή, ανάγνωση και κατανόηση ομηρικών επών. b) Μορφωμένος δούλος που βοηθάει το αγόρι στα μαθήματα του σπιτιού και το μεταφέρει στο σχολείο.  2) Ποιος ήταν ο γραμματιστής; a) Αυτός που εκγύμναζε τα παιδιά. b) Αυτός που μάθαινε μουσική στα παιδιά.  c) Αυτός που δίδασκε γραφή, ανάγνωση και κατανόηση ομηρικών επών.  3) Ποιος ήταν ο κιθαριστής; a) Αυτός που μάθαινε μουσική στα παιδιά.  b) Αυτός που εκγύμναζε τα παιδιά 4) Ποιος ήταν ο παιδοτρίβης; a) Αυτός που εκγύμναζε τα παιδιά. b) Αυτός που μάθαινε μουσική στα παιδιά. 5) Ποιος ήταν ο σοφιστής; a) Αυτός που εκγύμναζε τα παιδιά. b) Αυτός που δίδασκε ρητορική. 

Ιστορία: Αρχαία Αθήνα μόρφωση παιδιών.

Theme

Fonts

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?