Create better lessons quicker
Mae'r gerdd yn [cymharu] tai unnos yn y [17fed] ganrif a thai unnos heddiw. Roedd cyplau ifanc yn cael darn o dir gan y [landlordiaid]. Er mwyn dangos fod y tŷ yn barod roedd rhaid i [fwg] ddod allan o’r [simnai]. Os nad oedd hyn yn digwydd roedd gan yr landlord hawl i'w [ddymchwel]. Heddiw mae'r digartref yn byw mewn [dinasoedd] ar lannau [traffyrdd], mewn swyddfeydd [gweigion], dan [bontydd] ffyrdd osgoi ac mewn meysydd [parcio]. Maent yn gorfod cysgu o dan y [sêr] a rhoi trefn ar [sbwriel] er mwyn cael cysgod. .

Tai Unnos

by Mew

Leaderboard

Community Mew CA4

United Kingdom

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives