Create better lessons quicker
Mae'r gerdd yn [cymharu] tai unnos yn y [17fed] ganrif a thai unnos heddiw. Roedd cyplau ifanc yn cael darn o dir gan y [landlordiaid]. Er mwyn dangos fod y tŷ yn barod roedd rhaid i [fwg] ddod allan o’r [simnai]. Os nad oedd hyn yn digwydd roedd gan yr landlord hawl i'w [ddymchwel]. Heddiw mae'r digartref yn byw mewn [dinasoedd] ar lannau [traffyrdd], mewn swyddfeydd [gweigion], dan [bontydd] ffyrdd osgoi ac mewn meysydd [parcio]. Maent yn gorfod cysgu o dan y [sêr] a rhoi trefn ar [sbwriel] er mwyn cael cysgod. .
by

Leaderboard

Community Mew CA4

United Kingdom

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives

c