Kapcsolatos mellérendelő szószerkezet - és, s, meg,is, sőt, is-is, sem-sem, nemcsak-hanem...is, Ellentétes mellérendelő szószerkezet - ellenben, azonban, pedig, viszont, ám, de, mégis, Választó mellérendelő szószerkezet - vagy, vagy-vagy, akár-akár, Következtető mellérendelő szószerkezet - ezért, így, tehát, ennélfogva, Magyarózó mellérendelő szószerkezet - hiszen, ugyanis, azaz, vagyis, tudniillik, illetve,

Mellérendelő szószerkezetek 7.osztály

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?