🔴🔴🔴🔴🔴⚪ + ⚪⚪: 6+2=8, 8-2=6, 8-6 =2, 🔴🔴🔴🔴🔴 + ⚪⚪⚪⚪: 5+4=9, 9-4=5, 9-5=4, 🔴🔴🔴🔴🔴 + ⚪⚪: 5+2=7, 7-2=5, 7-5=2,

Βάλε κάθε πράξη στη σωστή ομάδα.

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?