Po ostatecznych ustaleniach konferencji ____ zasadniczo ukształtowały się ____ państwa polskiego. ____ Polski zmniejszył się z ok. 388 tys. do ____ tys. km kwadratowych. Państwo polskie uzyskało tereny na ____ w związku z przesunięciem granicy na linię ____ i Nysy Łużyckiej, ale utraciło Kresy Wschodnie (na rzecz ZSRR) z dwoma ważnymi ośrodkami: ____ i ____. Przyznane Polsce ziemie, należące wcześniej do Niemiec, w języku propagandy funkcjonowały jako Ziemie ____.

Przejęcie władzy przez komunistów w Polsce

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?