1772r. - I rozbiór Polski, 3 maja 1791 r. - uchwalenie konstytucji, 1793r. - II rozbiór Polski, 1794 r. - wybuch powstania kościuszkowskiego, 1795 r. - III rozbiór Polski, reformy - zmiany mające na celu usprawnienie rządów w państwie, Tadeusz Kościuszko - dowódca powstania przeciwko zaborcom., kosynierzy - uczestnicy powstania kościuszkowskiego, uzbrojeni w kosy, Wojciech Bartos(Głowacki) - uczestnik powstania kościuszkowskiego. Zasłynął z męstwa., Maciejowice - miejsce klęski powstańców, Racławice - miejsce zwycięstwa powstańców , I rozbiór - Rosja, Prusy, Austria, II rozbiór - Rosja, Prusy,

Trzy rozbiory Polski

Theme

Fonts

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?