1) Ποιον ρυθμό διακρίνετε; a) δωρικό b) ιωνικό 2) Ποιον ρυθμό διακρίνετε;  a) δωρικό b) ιωνικό 3) Ποιον ρυθμό διακρίνετε; a) δωρικό b) ιωνικό 4) Ποιον ρυθμό διακρίνετε; a) δωρικό b) ιωνικό 5) Ποιον ρυθμό διακρίνετε; a) δωρικό b) ιωνικό 6) Ποιον ρυθμό διακρίνετε;  a) δωρικό b) ιωνικό 7) Ποιον ρυθμό διακρίνετε; a) δωρικό b) ιωνικό 8) Ποιον ρυθμό διακρίνετε;  a) δωρικό b) ιωνικό 9) Ποιον ρυθμό διακρίνετε;  a) δωρικό b) ιωνικό

Δωρικός ή ιωνικός ρυθμός;

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?