TECHNIKUM: 5 LAT, MATURA, EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE (1 - 2 kwalifikacje) , ZAWÓD (po 5 latach nauki), 1 - 2 PRZEDMIOTY ROZSZERZONE, PRAKTYKI ZAWODOWE (min. 280 godzin/ok. 8 tygodni w ciągu 5 lat), 2 JĘZYKI OBCE, KONTYNUACJA NAUKI: studia wyższe, szkoła policealna, KKZ, BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA: 3 LATA, BRAK MATURY, EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE (1 kwalifikacja), ZAWÓD (po 3 latach nauki), BRAK PRZEDMIOTÓW ROZSZERZONYCH, ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (2 - 3 dni w tygodniu w ciągu 3 lat), MINIMUM 1 JĘZYK OBCY, KONTYNUACJA NAUKI: branżowa szkoła II stopnia, KKZ, LO dla dorosłych,

Theme

Fonts

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?